Kategória:Kňazi slúžiaci tridentskú omšu

Zoznam zahŕňa slovenských kňazov a kňazov pôsobiacich na Slovensku, o ktorých je verejne známe, že v niektorom období svojho kňazského povolania slúžili tridentskú sv. omšu.